برای ماندن

"دنیا میدان مسابقه است"

اگر این را بپذیریم باید به فکر برنده شدن باشیم یا لا اقل به فکر ماندن در مسیر مسابقه.

برای ماندن در مسیر مسابقه راهی بجز یاد مرگ نداریم 

/ 0 نظر / 5 بازدید